Środowisko sportowe na całym świecie staje się̨ coraz bardziej świadome tego, jak istotna jest współcześnie rola psychiki w sporcie na każdym poziomie. O przygotowaniu mentalnym do uprawiania sportu mówią wielcy mistrzowie w różnych dyscyplinach, coraz więcej uwagi poświecą się̨ temu aspektowi także analizując wykonanie sportowe podczas największych imprez. Przygotowanie mentalne jest ważne nie tylko w trakcie rywalizacji sportowej, ale także w innych obszarach funkcjonowania zawodnika w każdym jego wieku - w wychowaniu, w edukacji, w prowadzeniu szczęśliwego życia w dzisiejszym świecie.

Psychologia daje bowiem możliwości do wspomagania motywacji i determinacji sportowców, budowania pewności siebie, radzenia sobie ze stresem, wspierania zawodników w warunkach leczenia urazu, radzenia sobie z wyzwaniami pojawiającymi się̨ w trakcie drogi sportowej oraz w życiu pozasportowym. Czasami są to treningi mentalne, czasami spotkania indywidualne, czasami zajęcia grupowe. Co ważne, z jej narzędzi mogą czerpać nie tylko zawodnicy, ale między innymi także rodzice. Psychologia w sporcie pomaga w wychowaniu i edukacji dzieci, a także wspiera w kreowaniu postaw, które pozwalają młodym sportowcom czerpać przyjemność i satysfakcję z podejmowanej aktywności fizycznej.

Możliwości jest wiele, a my korzystamy z nich posiadając wiedzę, doświadczenie i kompetencje w pracy ze sportowcami na różnym poziomie, trenerami, rodzicami i organizacjami sportowymi.

Ponieważ sportowy świat uważa dziś psychologię za nieodłączny element procesu wychowania, szkolenia, i zarządzania w sporcie, wychodzimy naprzeciw dynamicznie zwiększającej się̨ świadomości społecznej. Zapraszamy do zapoznania się̨ z propozycją współpracy w zakresie wdrożenia przygotowania mentalnego w rozwój zawodnika na jego sportowej drodze.


FORMY WSPÓŁPRACY

1. Spotkania indywidualne - trening mentalny

Prowadzone przez Jagodę Gręźlikowską - psychologa pracującego ze sportowcami oraz ich rodzicami. Spotkania dostosowane są do indywidualnych potrzeb i oczekiwań zawodników, a ich forma zależy od wieku oraz poziomu sportowego rozwoju sportowca. Spotkania trwają 50 minut.

Cena: 200 zł + cena lokalu (jeśli dotyczy)

 

2. Wsparcie psychologiczne i przygotowanie mentalne zawodników high performance

Kompleksowe wsparcie psychologiczne zawodników prowadzone przez Darię Abramowicz. Obejmuje spotkania indywidualne z zawodnikami, konsultacje ze sztabem szkoleniowym oraz współpracę z rodzicami i innymi osobami zaangażowanymi w sportowy rozwój zawodnika.

Pakiet Basic: Konsultacja indywidualna raz na dwa tygodnie + sesja podczas treningu raz na dwa tygodnie
Cena: 800 zł / miesiąc

Pakiet Advanced: Konsultacja indywidualna raz w tygodniu (także w formie wideosesji) + sesja podczas treningu raz na dwa tygodnie + konsultacje ze sztabem szkoleniowym
Cena: 1800 zł / miesiąc

Istnieje możliwość spersonalizowania pakietu zgodnie z oczekiwaniami zawodnika. W tym celu prosimy o kontakt indywidualny z Darią Abramowicz (daria.abramowicz@sportsgroup.pl).

 

3. Warsztaty z zakresu treningu mentalnego dla zawodników 

Grupa I - dzieci w wieku 6 – 10 lat

Zajęcia dla młodych zawodników odbywają się raz na dwa tygodnie. Spotkania prowadzone są przez Jagodę Gręźlikowską w niewielkiej grupie dzieci i trwają 45 minut. Podczas zajęć poruszana jest tematyka związana z motywacją, koncentracją, umiejętnościami społecznymi czy nauką emocji. Wiedza i umiejętności przekazywane są dzieciom poprzez formę zabawy i ćwiczeń budzących pozytywne emocje. Po spotkaniach dzieci będą w stanie wykorzystywać umiejętności nabyte podczas zajęć także w szkole.

Grupa II - dzieci w wieku 11 – 15 lat

Zajęcia w formie warsztatowej odbywają się raz na dwa tygodnie. Spotkania prowadzone są przez Jagodę Gręźlikowską w niewielkiej grupie zawodników i trwają 60 minut. Podczas zajęć poruszana jest tematyka związana z umiejętnościami mentalnymi przydatnymi w warunkach treningu i rywalizacji sportowej, między innymi koncentracja, motywacja, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie emocjami, budowanie relacji czy komunikacja.

Cena: 60 zł / zajęcia* 

 

4. Spotkania dla rodziców

Cykliczne, comiesięczne spotkania dla rodziców sportowców w różnym wieku i na różnym poziomie sportowego rozwoju. Spotkania prowadzone są przez Jagodę Gręźlikowską w formie seminariów i warsztatów. Ich tematyka dotyczy postaw i ról rodziców w sporcie, umiejętności pomagających w wychowaniu dzieci poprzez sport oraz stworzeniu środowiska sprzyjającego wykorzystywaniu zasobów dziecka w jego sportowej drodze. Spotkania trwają 90 minut.

Cena: 70 zł / zajęcia*

*zajęcia grupowe będą odbywać się w przypadku zgłoszenie co najmniej 5 osób

 

Wszystkie programy zajęć i treningów prowadzonych w ramach przygotowania psychologicznego w Warsaw Sports Group koordynowane są przez Darię Abramowicz. 

 

 

ZESPÓŁ

Daria Abramowicz - psycholog sportowy. Ukończyła psychologię ze specjalnością psychologia kliniczna na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie oraz szkolenie I stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. W ramach studiów ukończyła moduły:
• Psychologia sportu
• Pomoc psychologiczna krzywdzonym dzieciom

Ukończyła także studia podyplomowe z psychologii sportu na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Jest członkiem sztabu szkoleniowego Igi Świątek. Jako psycholog sportu współpracuje także między innymi z zawodnikami kadr narodowych w kolarstwie i pływaniu, a także z wieloma sportowcami rywalizującymi w sporcie na poziomie mistrzowskim.
Od wielu lat jest związana ze sportem. Uprawiała żeglarstwo regatowe, posiada też ponad dziesięcioletnie doświadczenie trenerskie. Studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Jako psycholog pracuje ze sportowcami, trenerami oraz rodzicami zawodników w różnym wieku, zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak i zespołowych. Wspiera proces szkoleniowy i sportowy rozwój na różnych poziomach zaawansowania. Skupia się na całościowym podejściu do kariery sportowej pamiętając, że sportowiec to przede wszystkim człowiek. Współpracuje z zespołem psychologów i psychoterapeutów różnych specjalności, aby zapewnić najwyższej jakości wsparcie w zakresie szeroko stosowanej psychologii w sporcie. Pozostaje pod superwizją dbając o wysoką jakość i etykę pracy.
Pracuje między innymi w obszarze: 

  • Stosowania treningu mentalnego w sporcie
  • Komunikacji
  • Radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami w sporcie i poza nim
  • Budowania pewności siebie i nastawienia
  • Motywacji
  • Budowania dobrostanu i komfortu w życiu pozasportowym
  • Radzenia sobie z powrotem do sportu po urazie
  • Wyjścia ze sportu i zakończenia kariery sportowej

Jako ekspert z zakresu psychologii w sporcie udziela komentarzy w mediach. Prowadzi także warsztaty, wykłady i szkolenia z zakresu psychologii w sporcie, rozrywce i biznesie oraz tworzy projekty edukacyjne zakładające zwiększanie świadomości społecznej w zakresie ważnej roli psychologii w życiu społeczeństwa.

 

Jagoda Gręźlikowska - psycholog sportowy. Absolwentka psychologii klinicznej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, studiów podyplomowych z psychologii sportu na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Ukończyła roczną szkołę trenerską przygotowującą do pracy z grupami i prowadzenia warsztatów. Psycholog sportu w trakcie certyfikacji stale pracujący pod superwizją.

Uczestnik i prelegent konferencji naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi, we współpracy z zawodnikami indywidualnymi, drużynami oraz zespołami sportowymi, a także w prowadzeniu warsztatów o różnej tematyce psychologicznej (sport, biznes, umiejętności społeczne).

 

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz i wyślij wiadomość. Wpisz poprawnie swój adres e-mail, na który chcesz otrzymać odpowiedź. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe. Wypełnij wszystkie wymagane pola oznaczone gwiazdką *.

captcha

 

.

.

.

ForBET wspiera sekcje Legii Warszawa

Go to top